Ratkaisuhistoria

Esimerkkejä toteutetuista ratkaisuista:

2016-:

 • Polttoainekuljetusten tilaushallinta/ajosuunnittelujärjestelmän toteutus.
 • Insinööritoimiston projektinhallintajärjestelmän toteutus. Yhteistyötä vuodesta 2010.
 • Valtion VMBaro-työtyytyväisyystutkimusalustan kehittäminen ja asiakastuki eri virastojen kanssa. Yhteistyötä vuodesta 2004.
 • Suurien ammattiliittojen kokoushallintajärjestelmän käyttö ja tuki paikan päällä. Yhteistyötä vuodesta 1993.
 • Rakennusalan avustushakemusjärjestelmän uusiminen. Yhteistyötä vuodesta 2004.
 • Nuorisopuoluejärjestön jäsenrekisterin toteutus.
 • Kansainvälisen metalliteollisuusyrityksen laadunvalvontajärjestelmän toteutus. Yhteistyötä vuodesta 2011.
 • Suuren kansalaisjärjestön Lapin alueen kotipalvelujärjestelmän toteutus.
 • Kunnallisen varastojärjestelmän toteutus. Yhteistyötä vuodesta 1998.
 • Sosiaalipalvelu-yhdistyksen hoitojärjestelmän toteutus.

2011-2015:

 • Sosiaalipalvelu-yhdistyksen työaikaseurantajärjestelmän toteutus.
 • Valtakunnallisen edunvalvojajärjestön jäsen- ja laskutusjärjestelmän toteutus.
 • Sosiaalipalvelu-yhdistyksen hoitojärjestelmän toteutus.
 • Suuren kansalaisjärjestön Kymen alueen kotipalvelujärjestelmän toteutus.
 • Öljykuljetusalan järjestelmän ylläpito.
 • Kuntoutusyrityksen hoitojärjestelmän toteutus.
 • Arkkitehtiyrityksen projektinhallintajärjestelmän toteutus.
 • Liittymäsovelluksen toteutus terveydenhuollon mittalaitteiden ja keskuskannan välille.
 • Hengellisen yhdistyksen jäsenrekisteri- ja lehtitilausjärjestelmän toteutus.
 • Kiinteistöalan lehtitilausjärjestelmän toteutus.
 • Suuren kansalaisjärjestön Varsinais-Suomen alueen kotipalvelujärjestelmän toteutus.
 • Vakuutusyhtiön arkistointijärjestelmän toteutus.
 • Suuren kansalaisjärjestön Tampereen alueen kotipalvelujärjestelmän toteutus.
 • Tukijärjestön toiminnanohjausjärjestelmän toteutus.

2006-2010:

 • Kiinteistöalan arkistointijärjestelmän toteutus.
 • Kuntoutusalan yhdistyksen hoitotietojärjestelmän toteutus.
 • Valtakunnallisen telekommunikaatioyrityksen ohjelmiston tukityöt.
 • Kansainvälisen logistiikkayrityksen merikuljetusohjelmiston ylläpito.
 • Valtakunnallisen edunvalvontaliiton jäsen- ja laskutusjärjestelämän toteutus.
 • Kuntoutusalan hoitotietojärjestelmän toteutus.
 • Teollisen alan ammattiliiton jäsenrekisteri-kokoushallintajärjestelmän toteutus.
 • Lääkärien vastaanotto-ohjelma Medipron ylläpito.
 • Puolueen jäsentietorekisterin toteutus.
 • Teknologiajärjestön jäsenhallintajärjestelmän toteutus.
 • Sosiaalipalvelu-yhdistyksen hoitotietojärjestelmän toteutus.
 • Kansainvälisen telekommunikaatioyrityksen projektinhallintajärjestelmän toteutus.
 • Sosiaalipalvelu-yhdistyksen hoitotietojärjestelmän toteutus.

2001-2005:

 • Ammattiliiton erimielisyyksien hallintajärjestelmän toteutus.
 • Teknologiajärjestön projektinhallintajärjestelmän toteutus.
 • Sähkölaiteyrityksen projektiseurannan järjestelmän toteutus.
 • Kuljetusalan ammattiliiton jäsenrekisterin toteutus.
 • Rakennusalan yhtiön projektinhallintajärjestelmän toteutus.
 • Kansainvälisen liiton Suomen alueen jäsenrekisterin toteutus.
 • Hoitoalan yhdistyksen jäsen- ja kurssijärjestelmän toteutus.

1996-2000:

 • Kansainvälisesti toimivan teollisuusyrityksen projektinhallinnan tietojärjestelmän toteutus.
 • Teknologiajärjestön tuotantopalvelujärjestelmän toteutus.
 • Ammatillisen keskusjärjestön jäsenrekisterin ja kokoushallintajärjestelmän toteutus.
 • Yliopiston hankintajärjestelmän ja laiterekisterin toteutus.
 • Kuljetusalan ammattiliiton jäsenrekisterin toteutus.
 • Teollisen alan ammattiliiton jäsenrekisterin toteutus.
 • Kansainvälisen metalliteollisuusyrityksen tietojärjestelmien ylläpito.
 • Insinööritoimiston projektinhallintajärjestelmän toteutus.
 • Ammatillisen keskusjärjestön yhteystietorekisterin toteutus.
 • Teollisen alan ammattiliiton jäsenrekisterin toteutus.
 • Kunnallisen maanomistusrekisterin toteutus.
 • Kaupallisen alan jäsenrekisterin toteutus.
 • Turvallisuusyrityksen hälytysten hallintajärjestelmän toteutus.
 • Kiinteistönhoito-ohjelmisto kaupunkien käyttöön.
 • Liikennöintiyrityksen vuorojen tilitysjärjestelmän toteutus.
 • Koulutusalan toimijan maksutusjärjestelmän toteutus.

1991-1995:

 • Kaivosoikeuksien hallintajärjestelmän toteutus.
 • Vankeinhoitolaitoksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen.
 • Koulutusalan ammattiliiton jäsenrekisterin toteutus.
 • Ammatillisen keskusjärjestön jäsenrekisterin toteutus.
 • Ammatillisen keskusjärjestön henkilörekisterijärjestelmän toteutus.
 • Terveysalan yrityksen lehtitilausjärjestelmän toteutus.
 • Useiden ammattiiittojen ansioturvan takaisinperintäjärjestelmän toteutus.
 • Koulutusalan toimijan jäsenrekisterin ylläpito.
 • Kaupallisen alan ammattiliiton jäsentietojärjestelmä.
 • Elintarvikealan viraston alueyksiköiden henkilörekisterin toteutus.
 • Teollisen alan ammattiliiton jäsenrekisterin ja budjetointijärjestelmän toteutus.
 • Koulutusalan toimijan laskentajärjestelmien ja tulosraportointijärjestelmien toteutus.
 • Urheiluseurojen jäsenhallintaohjelman toteutus.
 • Painovärituoteyrityksen reseptinhallintajärjestelmän ylläpito.
 • Teollisen alan ammattiliiton paperi- ja valokuva-arkiston toteutus.